Geschiedenis van het stemrecht...

Het stemrecht bestaat sinds 1830, alhoewel de eerste verkiezingen zich hebben voorgedaan in 
1792  in  Luik  ter  gelegenheid  van  de  Revolutie.    Zelfs  de  18  jarigen  mochten  toen  al    hun 
afgevaardigden  verkiezen.  

 

De  wet  van  1921  liet  toe  aan  de  vrouwen  om  te  stemmen  bij  de gemeenteverkiezingen  en de legislatieven.   Ze mochten zetelen  in het Parlement maar hebben  moeten  wachten tot  in 1948  om verkozen  te kunnen worden.  De gehuwde  vrouw moest  een toelating voorleggen van haar echtgenoot.
De oorlogsweduwen hadden stemrecht bij elke verkiezing. 

1948 : algemeen enkelvoudige stemplicht voor alle Belgische burgers

Op 27 maart 1948 kregen de vrouwen dezelfde stemrechten als de man.

In het kader van het 6de Orgelfestival 2018 van het  Groot Begijnhof te Brussel, en om dit jubileum te herdenken, zullen de orgelconcerten uitgevoerd worden door  vier vrouwelijke organisten.  

Biografie van deze vier vrouwelijke organisten  hier...